Tymczasowe zapory drogowe

Remonty i wypadki to najczęstsze sytuacje, w których wystawienie na jezdnię tymczasowych zapór drogowych jest niezbędne. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór tego typu asortymentu. Oferujemy tymczasowe zapory drogowe poziome, jak i pojedyncze panele. Każdy produkt jest wyposażony w odblaski oraz spełnia wszelkie pozostałe wymogi dla barier drogowych, czego dowodem są wyniki regularnie przeprowadzanych testów. W naszym sklepie zaopatrzą się Państwo również w rozmaite akcesoria do tymczasowych zapór drogowych, takie jak adaptery zaciskowe, lampy i wiele innych.

Produkty dostępne w naszej ofercie zapewnią użytkownikom dróg bezpieczeństwo, bez względu na to, czy będą pracownikami wykonującymi roboty, czy użytkownikami przemieszczającymi się po jezdni. Tymczasowe zapory drogowe są dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym na drogach.

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawowym obowiązkiem podczas budowy i remontu dróg należy zadbać o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu. Zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podmiot prowadzący prace budowlane lub naprawcze jest zobowiązany przygotować odpowiednie akcesoria oraz sprzęty, które pozwolą we właściwy sposób zasygnalizować kierowcom i pieszym wszystkie możliwe zagrożenia występujące na drodze. Zakres zabezpieczenia musi obejmować zagadnienia dotyczące ograniczenia ruchu, sposób oznakowania oraz zabezpieczenie miejsc, w których aktualnie prowadzone są roboty. Elementem systemu zabezpieczenia są tymczasowe zapory drogowe, które można ustawiać w poprzek lub wzdłuż drogi. Na zaporach znajdują się dobrze widoczne białe i czerwone pasy. Jeśli zapory będą ustawione w poprzek drogi, powinny zostać pokryte materiałem odblaskowym. W ofercie naszego sklepu znajdziecie Państwo także lampy drogowe oraz akcesoria do montażu zapór.